Enkelt stöd i arbetet med varje elevs kunskapsutveckling

fill-color Created with Sketch.

Skola24 Omdöme har en likvärdig och praktisk utformning av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. För att få en bra översikt över elevens utveckling fungerar rapporterna som underlag för lärarens information och kommunikation till elev och förälder.

Förenklad administration för lärare

  • Undersökning

    I Skola24 Omdöme genomförs undersökningar där lärare utvärderar elevernas kunskapsutveckling genom att svara på frågor. Frågorna i undersökningen kan utformas efter Skolverkets råd eller designas utav skolan eller kommunen/organisationen. Många undersökningar med olika tidsperioder kan vara öppna samtidigt.
  • Frågor till frågepaketet

    Skolan utformar själv de frågor och svarsalternativ som ska användas i undersökningen. Valfriheten är mycket stor när det gäller vilka typer av frågor som kan användas. Vissa frågor kan besvaras av samtliga lärare medan andra kan vara inriktade mot ett bestämt ämne.
  • Rapporter

    När undersökningen är avslutad kan elevens lärare ta fram en samlad rapport över de uppgifter som lämnats. Rapporten kan användas som underlag vid t.ex. utvecklingssamtal. Det finns också möjlighet för föräldrar att ta del av besvarade undersökningar.