Effektivt stöd i arbetet med varje elevs kunskapsutveckling

fill-color Created with Sketch.

Skola24 Omdöme har en likvärdig och praktisk utformning av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. För att få en bra översikt över elevens utveckling fungerar rapporterna som underlag för lärarens information och kommunikation till elev och förälder.

 

 • Lite tid till administration, mer tid till undervisning och bedömning
 • Designa egna omdöme för skolan eller hela organisationen
 • Underlag hämtas från schemat eller kan läggas manuellt

Omdömesblankett och IUP i Skola24

fill-color Created with Sketch.
 • Lärare har allt underlag förberett
 • Föräldrar behöver inte förbereda någonting
 • Sammanställningarna delas med föräldrar i Skola24
 • Låter samtalet vara i fokus under utvecklingssamtalet, inget behöver samtidigt registreras i systemet
 • Anpassade efter Skolverkets råd

I grundskolan och på gymnasiet grundar sig samtalet på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i.

 

Omdömesprocessen

Omdömesprocessen.png

Förenklad administration för lärare

 • Undersökning

  I Skola24 Omdöme genomförs undersökningar där lärare utvärderar elevernas kunskapsutveckling genom att svara på frågor. Frågorna i undersökningen kan utformas efter Skolverkets råd eller designas utav skolan eller kommunen/organisationen. Många undersökningar med olika tidsperioder kan vara öppna samtidigt.
 • Frågor till frågepaketet

  Skolan utformar själv de frågor och svarsalternativ som ska användas i undersökningen. Valfriheten är mycket stor när det gäller vilka typer av frågor som kan användas. Vissa frågor kan besvaras av samtliga lärare medan andra kan vara inriktade mot ett bestämt ämne.
 • Rapporter

  När undersökningen är avslutad kan elevens lärare ta fram en samlad rapport över de uppgifter som lämnats. Rapporten kan användas som underlag vid t.ex. utvecklingssamtal. Det finns också möjlighet för föräldrar att ta del av besvarade undersökningar.

Läraren svarar på undersökning

Läraren svarar på undersökning.png

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss idag.

Vi hjälper gärna till.