Nästa steg med Skola24 NXT

Skola24 med helt nytt och modernt utseende, den uppdateringen kallar vi för Skola24 NXT.  Fokus i framtagandet av Skola24 NXT har legat i att utveckla en värdeskapande och funktionell upplevelse för användaren i ett uttryck som känns aktuellt samt användarvänligt.

Skola24 NXT är byggd i modernt och responsivt gränssnitt, vilket innebär att gränssnittet känner av vilken skärmstorlek användaren har och anpassar layouten efter tillgänglig skärmyta. Så använder man en dator kommer vyn skilja sig mot den vy som möter en person som använder en mobil eller surfplatta. Allt för att du så snabbt och smidigt ska komma åt de verktyg du är ute efter och möjliggöra en effektiv hantering. 


Efter uppdateringen hittar du flera nyheter som kommer förbättra din upplevelse och ditt arbete. 

  • Frånvarobevakning – används för bevakning av hög frånvaro
    Automatiska utskick kan göras till olika målgrupper om frånvaron överstiger gränsvärde eller frånvaro ett visst antal dagar i sträck. Man kan ställa in olika gränsvärden för olika målgrupper.
  • Elev/Klass-bild – för att visa frånvaromeddelanden
  • Frånvaromeddelande – kan skickas direkt vid rapportering och till myndig elev
  • Vikarie kan anges per undervisningsgrupp och inte enbart för lärare som tidigare
  • Frånvaroanmälan för grupp – kan nu göras även av lärare
  • Frånvaroanmälan – inställningar för frånvaro tills vidare, avbryts manuellt
  • Inställningar aviseringar – Vårdnadshavare kan själv göra vissa inställningar kring hur de vill bli aviserade.

På den här sidan finns samlad information för att komma igång med Skola24 NXT som pedagog.

Här finns samlad information om de funktioner i Skola24 NXT som finns för dig som har rollen vårdnadshavare.

Vid frågor, kontakta någon av våra kundansvariga nedan:

Patrik Gunnari

Key Account Manager | Distrikt Nord

patrik.gunnari@skola24.com 070-855 36 00

Jyotsna Ånhammar

Key Account Manager | Distrikt Mellan

jyotsna.anhammar@skola24.com 073-031 84 54

Alexander Hultén

Key Account Manager | Distrikt Syd

alexander.hulten@skola24.com 073-088 09 60

Marie Rådberg

Account Manager | Distrikt Syd | Distrikt Nord

marie.radberg@skola24.com 073-807 35 88

Ulrika Åkermark

Account Manager | Distrikt Mellan

ulrika.akermark@skola24.com 072-552 78 94

Anna Fransson

Account Manager | Distrikt Mellan

anna.fransson@skola24.com 073-086 79 09