Nästa steg med Skola24 NXT

Under året kommer vi uppdatera Skola24 med helt nytt och modernt utseende. Fokus har legat i att utveckla en värdeskapande och funktionell upplevelse för användaren i ett uttryck som känns aktuellt samt användarvänligt – uppdateringen kallar vi för Skola24 NXT.

Skola24 NXT är byggd i modernt och responsivt gränssnitt, vilket innebär att gränssnittet känner av vilken skärmstorlek användaren har och anpassar layouten efter tillgänglig skärmyta. Så använder man en dator kommer vyn skilja sig mot den vy som möter en person som använder en mobil eller surfplatta. Allt för att du så snabbt och smidigt ska komma åt de verktyg du är ute efter och möjliggöra en effektiv hantering. 

Efter uppdateringen hittar du flera nyheter som kommer förbättra din upplevelse och ditt arbete. 

 • Frånvarobevakning – används för bevakning av hög frånvaro
  Automatiska utskick kan göras till olika målgrupper om frånvaron överstiger gränsvärde, understiger gränsvärde eller frånvaro ett visst antal dagar i sträck. Man kan ställa in olika gränsvärden för olika målgrupper.
 • Elev/Klass-bild – för att visa frånvaromeddelanden
 • Förvalda kommentarer – möjlighet till fördefinierade kommentarer till frånvaro
 • Inställningar för utskick av meddelanden – vårdnadshavare kan få bekräftelse på frånvaroanmälan vilket minskar behovet av att skicka frånvaromeddelanden
 • Frånvaromeddelande – kan skickas direkt vid rapportering och till myndig elev
 • Vikarie kan anges per undervisningsgrupp och inte enbart för lärare som tidigare
 • Frånvaroanmälan för grupp – kan nu göras även av lärare
 • Frånvaroanmälan – inställningar för frånvaro tills vidare, avbryts manuellt
 • Inställningar aviseringar – Vårdnadshavare kan själv göra vissa inställningar kring hur de vill bli aviserade.

Ställ gärna frågor i vår chat på Facebook eller LinkedIn 10 mars kl.13.00, här svarar våra verksamhetsspecialister på allt som rör Skola24 NXT.  

Vill du prata med din kundansvarige om vad som gäller för er verksamhet kontakta Patrik, Jyotsna eller Alexander. Hör av dig! 
 

Patrik Gunnari

Key Account Manager | Distrikt Nord

070-855 36 00 patrik.gunnari@skola24.com

Jyotsna Ånhammar

Key Account Manager | Distrikt Mellan

073-031 84 54 jyotsna.anhammar@skola24.com

Alexander Hultén

Key Account Manager | Distrikt Syd

073-088 09 60 alexander.hulten@skola24.com