Schemakoppling bästa lösningen för lokalanvändning

Göteborgs Högre Samskola är en skola med cirka 1600 elever, från förskolan hela vägen upp  till gymnasiet. För Carl-Johan Cronblad som hanterar skolans schemaläggning och lokaler så är det veckovisa och ibland dagliga pusslandet i skolans alla scheman något som tar mycket tid och resurser men som också är nödvändigt för bästa resultat.

- Vi mixar mycket mellan olika skolformer och beroendet av salar är olika men just att vi utgår från ett schema som är korrekt och uppdaterat med rätt information gör att vi får den bästa lösningen och att det blir så effektivt som möjligt, säger Carl-Johan Cronblad, Planeringschef vid Samskolan.

 

Under pandemin har det varit extra viktigt för Samskolan att få ihop schemat och användningen av lokalerna.

- Jag lägger mycket tid kring schemaläggningen och planeringen av lokalerna för att få till det på bästa sätt. Exempelvis under pandemin så har det varit otroligt viktigt. Ta bara en sådan sak som att arbeta bort trängsel i matsalen vid måltiderna. Där har vi försökt hitta lösningar där vi kan dela upp och inte ha lika många elever där samtidigt, säger Carl-Johan Cronblad. Just den anpassningen har möjliggjort för skolan att till större del kunna ha eleverna på plats under pandemin och anpassa lokalerna så riktlinjer följs.

- För min del handlar det om att pussla mycket med schemat och dela upp veckovis. Under pandemin så har behovet verkligen ökat att kunna göra speciella anpassningar och lösningar vecka för vecka och ibland från dag till dag. Men lösningarna har också möjliggjort att vi inte behövt ha lika mycket undervisning via distans, fortsätter han.

Optimala flöden

Samskolan använder sig av Skola24s lösningar för schemaläggning och lokalbokningar. På det här sättet så för de en bra koll över lokalerna och kan koppla det till schemat där den övergripande planeringen sker.

- Vi har ett optimalt flöde idag när det kommer till våra lokaler. Det är få lokaler som står tomma. Tidigare hade vi ett separat bokningssystem där våra lärare kunde boka lokaler men då det inte var kopplat till schemat så kunde det bli fel och missar skedde upprepade gånger, säger Carl-Johan Cronblad.

Innan skolan började jobba med lokalbokningar på det här sättet så var det mycket spring hos Carl-Johan där lärare ville boka lokaler eller liknande. Något som kändes ineffektivt och tog mycket tid.

- Det här är en stor service för våra lärare, att kunna själva boka en lokal utifrån deras behov och inte behöva gå till mig. Samtidigt är det uppdaterat i schemat och rätt uppgifter ligger där. Speciellt nu under pandemin så har behovet funnits att kanske dela upp grupperna utifrån vad som ska göras eller boka exempelvis aulan. Nu har det smidigt gått att lösa på bästa sätt, avslutar han.