Tillval Sms-avisering

Sms-avisering är ett tillval till Skola24 Frånvaro och skickar meddelande automatiskt till förälder vars barn har registrerats som frånvarande i Skola24. Meddelandet skickas till det mobilnummer som är registrerat på föräldern.
Skolan behöver ingen tillgänglig personal för att meddela föräldrar om elevfrånvaro. Förälder får snabbt och enkelt sms-meddelande utan att behöva logga in i något system. I Skola24 finns också en sammanställning för ansvarig lärare, kanslist och administratör över vilka elever som har frånvaro och till vilken förälder som det har skickats ett sms.

Inställningar

Sms-avisering har flera inställningsmöjligheter. Inställningsfunktionen går att sätta på per skola och det går att välja om meddelande ska skickas efter dagens första lektion med frånvaro, efter dagens sista lektion eller vid en valfri tidpunkt. Skolan har möjlighet att anpassa det meddelande som går ut till föräldrarna samt vilka frånvaroanledningar som ska generera ett meddelande.

Kontakta oss så berättar vi mer