Skola24 Frånvaro

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. Frånvaro i kombination med Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar. Funktioner som underlättar viktig uppföljning på såväl individnivå som för hela klasser.

Vänd frånvaro till närvaro genom rutiner och arbete i rätt system


Enkel och tydlig frånvarohantering för lärare

Med få klick tar läraren del av översikt och rapporterar sina lektioner som finns i schemat. Schemabrytande aktiviteter med mera hanteras enkelt.

Meddelande till föräldrar

För trygghet och uppföljning skickas meddelande automatiskt via e-post eller sms till förälder när elev rapporterats frånvarande.

Direkt frånvaroanmälan med exakt tid

Frånvaroanmälan och beviljad ledighet för lärarens undervisningsgrupper och mentorsgrupper syns i rapporteringsvyn. Frånvaro kan registreras för del av dag, del av lektion och anges i exakt tid.

Standard eller anpassade rapporter

Välj mellan standardrapporter eller designa egna rapporter med olika innehåll och utformning. Rapporter möjliggör uppföljning och insatser för att främja och förenkla närvaro i skolan.

Hantera närvaro på fritidshemmet

Komplettera Skola24 Frånvaro med vår produkt för fritidshemmet. Elevens hela skoldag samlas i samma databas vilket möjliggör fullständiga underlag för analys och planering samt smidighet för föräldrar och personal. Skola24 Fritidshem ger möjlighet för föräldrarna att planera vistelsetid, ledighetsansökan och frånvaroanmälan på ett ställe. Fritidshemmets personal får en snabb överblick över elevens planerade tid och kan enkelt ta fram statistik.