Tillval Ledighetsansökan

Ledighetsansökan är ett tillval till Skola24 Frånvaro och möjliggör för föräldrar och myndiga elever att göra en pappersfri ledighetsansökan för valfri period direkt i Skola24. Ansökan sker digitalt genom hela behörighetskedjan från förälder/myndig elev – lärare – rektor. Behörigheter sätts utifrån vem som ska kunna godkänna ledighetsansökan.

Avisering, historik och uppföljning

En ansökan registreras som beviljad ledighet efter att ansvarig lärare och/eller rektor har beviljat ledigheten. Ledigheten registreras direkt på elevens lektioner för berörda dagar i Skola24 Frånvaro. När beslutet är taget aviseras förälder eller myndig elev via e-post.

På ansökan syns hur många tidigare ledighetsdagar eleven fått beviljade, dessutom visas skolans regelverk gällande ledigheter. Lärare eller rektor kan även avslå en ledighetsansökan, vilket leder till att ansökan för eleven stängs. All historik finns kvar i Skola24.

Kontakta oss | info@skola24.com