Tillval Ledighetsansökan

Tillval Ledighetsansökan är en digital ledighetsansökan i Skola24 Frånvaro för föräldrar och myndiga elever. 

 

Tillvalet har en funktion för samtycke vilket innebär att ansökan endast kan behandlas om båda vårdnadshavarna undertecknar ledighetsansökan. 

Avisering och uppföljning

En ansökan registreras som beviljad ledighet efter att ansvarig lärare och/eller rektor har beviljat ledigheten. Behörigheter sätts utifrån vem som ska kunna godkänna ledighetsansökan.

 

Ledigheten registreras direkt på elevens lektioner för berörda dagar i Skola24 Frånvaro. När beslutet är taget aviseras förälder eller myndig elev via e-post.

På ansökan syns hur många tidigare ledighetsdagar eleven fått beviljade, dessutom visas skolans regelverk gällande ledigheter. Lärare eller rektor kan även avslå en ledighetsansökan, vilket leder till att ansökan för eleven stängs. 

 

Vänd frånvaro till närvaro genom rutiner och arbete i rätt system

Ledighetsansökan finns snart i appen Skola24

Kontakta oss så berättar vi mer