Ledighetsansökan

Ledighetsansökan är ett tillval till Skola24 Frånvaro och möjliggör för föräldrar och myndiga elever att göra en pappersfri ledighetsansökan för valfri period direkt i Skola24.

 

Ledighetsansökan har en funktion för samtycke vilket innebär att ansökan endast kan behandlas om båda vårdnadshavarna undertecknar ledighetsansökan. 

Avisering och uppföljning

En ansökan registreras som beviljad ledighet efter att ansvarig lärare och/eller rektor har beviljat ledigheten. Behörigheter sätts utifrån vem som ska kunna godkänna ledighetsansökan.

 

Ledigheten registreras direkt på elevens lektioner för berörda dagar i Skola24 Frånvaro. När beslutet är taget aviseras förälder eller myndig elev via e-post.

På ansökan syns hur många tidigare ledighetsdagar eleven fått beviljade, dessutom visas skolans regelverk gällande ledigheter. Lärare eller rektor kan även avslå en ledighetsansökan, vilket leder till att ansökan för eleven stängs. 

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av att köpa Skola24 Frånvaro eller någon annan produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.