Partnerprogram

Skola24 erbjuder ett antal tjänster för export av data från Skola24. Det är ansvarig person hos respektive kund som väljer att ge en annan leverantör åtkomst till den data kunden har lagrad i Skola24. Detta sker genom att ett skriftligt godkännande mailas till kundansvarig säljare på Skola24.

Innan en leverantör ges åtkomst till data från Skola24 behöver ett Samverkansavtal upprättas mellan leverantören och Nova Software. Under avtalets giltighetstid kan åtkomst ges till ytterligare kunders data under förutsättning att även de har skickat ett skriftligt godkännande till Nova Software.
I samband med avtalsskrivandet genomförs även en teknisk utbildning via webb eller på plats hos Skola24 i Falköping. Under utbildningen sker en genomgång av tjänsternas uppbyggnad, möjligheterna med tjänsterna och gällande servicetider.