Vi förenklar närvaro

Sedan starten 1985 har Skola24 haft skolan och framförallt eleven i fokus. Att stötta skolorna i sitt arbete att ge det absolut bästa utifrån allas behov. Hitta nya sätt att förenkla arbetet för alla inom skolans värld, för att då kunna vara närvarnade och lägga tid på det som ska ge störst effekt. För oss på Skola24 är det själen och grunden i allt vi gör.

fill-color Created with Sketch.