Förebyggande arbete lösningen på samhällsmisslyckande

Samhällsprogrammet ”Kalla Fakta” som sänds på TV4 har gjort en granskning som visar att så många som 5 500 barn inte går till skolan och klassas då som så kallade ”hemmasittare”. På lång sikt beräknas det kosta samhället uppemot 30 miljarder kronor. Allt fler forskare och utredare från regeringens sida lyfter det förebyggande arbetet och tidiga insatser, med rätt frånvarostatistik från systemstöd, som lösningen på problemet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin uttalar sig till tidningen Expressen och säger:
– Varje dag det är så här är ett djupt samhällsmisslyckande.

Skolnärvaro är en fråga som blivit allt mer aktuell men har också visat sig vara problematisk att greppa. Rapporten ”Saknad” skriven av Malin Gren Landell överlämnades till regeringen i början av 2016, pekar på de stora effekter som frånvaro kan få. Hur ströfrånvaro och giltig frånvaro i många fall kan vara inkörsporten till mer omfattande frånvaro och i slutändan till ett helt bortfall från skolan och då också många av samhällets möjligheter. Kostnaden i då lidande och kostnad för eleven, men också för samhället, blir stora.

 

Rätt underlag från systemstöd 

Företaget Skola24 används idag på 90 procent av Sveriges kommuner och då framförallt som schemaläggningssystem samt i frånvarohanteringen. Flera av de som arbetar på företaget kommer från skolans värd och kan se stora effekter med rätt systemstöd, rätt arbetsrutiner och insatser i rätt tid.
- Närvaroeffekten handlar om att elever med hög närvaro i skolan har goda möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Skolan måste ha effektiva rutiner för att snabbt sätta in åtgärder när elever börjar visa tecken på oroande frånvaro. Ett IT-stöd för all frånvarorapportering kan vara till god hjälp, både när det gäller att snabbt upptäcka frånvaro och att följa upp effekten av insatser. Olika personalgrupper på skolan kan enkelt få tillgång till aktuell information om läget för enskilda elever, men även följa upp statistik som visar resultatet av skolans arbete med att främja närvaro, säger Ingrid Martens, verksamhetsexpert på Skola24.
Redan idag arbetar skolor med att frånvarorapportera och med stödinsatser.
- Problematiken idag är att insatserna sker för sent. När det redan blivit en problematisk frånvaro agerar skolorna med insatser och försöker hitta en lösning. Men utifrån den ströfrånvaro man registrerar kan man tidigt se mönster och tidigt vända frånvaron till närvaro. Att göra den förflyttningen i sitt arbete är mycket viktig, fortsätter Ingrid.

Mynews 2.jpg

Samhällsmisslyckande blir stort samhällsproblem 

På sikt beräknas detta samhällsmisslyckande kosta samhället uppemot 30 miljarder kronor men ansvarsfrågan visar sig hamna mellan stolarna. Ofta är det så att det är föräldrarna som får koordinera arbetet för att få tillbaka barnen i skolan när de hamnat i problematisk frånvaro och i många fall kan det redan vara för sent.
- Som barn behöver vi gå i skolan och känna att vi är del av ett sammanhang och känna tillhörighet. Inte bara att vi också ska lära oss. Det har barn och ungdomar naturligt när de går i skolan. Man ska skapa sin egen identitet i den åldern och det gör man inte hemma på kammaren med hög ångest och hög stress. Skolan måste anpassa sig och tänka utanför boxen för de här barnen. Det är ledsna barn, inga skitungar eller Emil i Lönneberga, de vill gå till skolan och måste få möjligheten, säger Lotta Curbo, grundare av Helleborusskolan, som är en friskola för elever med olika diagnoser inom neuropsykiatri.