Mässor och event

Skola24 framtidsspanade i Almedalen 2019

Varje dag väljer flera av Sveriges barn att inte gå till skolan. Det börjar som ströfrånvaro men blir snart till problematisk frånvaro. En väg svår att vända och som resulterar i ett högt pris, i lidande men också i kostnader för samhället.

 

Vi besökte Almedalen med målbilden att få mer kunskap kring skolfrånvaro och lyssna till erfarenheter och goda exempel. Under en av dagarna arrangerade vi en paneldebatt, Skolfrånvaro - till vilket pris?, med representanter från politik, skola, systemstöd och framförallt föräldrar. De diskuterar hur vi ska hantera ett av skolans största problem, någonting som det inte pratas högt om eller där insatser i dagsläget inte är prioriterade. 

Tidigare mässor och event