Program

Hålltider

DAG 1

9.30 - 10.00 Transfer från Skövde C
9.30-10.30 
Incheckning och fika 
10.30 Invigning
12.50 Lunch
Em Fika och checka in rummet
18.00 Mingel i Herrgården (valfritt)
19.00-00.00 Middag 

 

DAG 2

Checka ut rummet efter frukost
09.00 Samling i Smedjan
Fm Fika
12.00 Lunch
14.40 Utvärdering och avslutning i Smedjan
15.00 Transfer till Skövde C

Programpunkter 

Vi erbjuder er ett brett urval av programpunkter, vissa är gemensamma och vissa väljer du på plats under Schemadagarna. Det är våra härliga produktspecialister som guidar er igenom de valbara programpunkterna med inslag av andra experter. Schema med exakta tider för de olika programpunkterna tillhandahåller vi i god tid före Schemadagarna Live 2022 startar.  

Emma Frans

Att skilja vetenskap från trams

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet.

Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av »alternativa fakta«, fejknyheter och halvsanningar berättar forskaren och prisade journalisten Emma Frans hur du bör tolka både nyhetsflödet och påståenden från bekanta.

Emma Frans ger dig vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas.

Individuella scheman med inriktning mot Gr eller Gy

Estetiskt program, Särskola eller kanske särskilt stöd - Vilka lösningar finns för elever med individuella scheman?

Schemavisning och dataskydd 

En introduktion till schemavisning och relaterad lagstiftning.

Specialschema

Möt Linda Jonsson, speciallärare och specialpedagog, som delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring schemaläggning för elever med bl.a. autism. Hon har arbetat med elever från förskoleklass upp till gymnasienivå och berättar om vikten av struktur, raster, lektionsupplägg och aktuella scheman. 

Tillval Analys och planering

Få ut mer av schemat med tillvalet Analys och planering. Lärarnas tjänster och skolans kostnadsfördelning tydliggörs med hjälp av schemat.

Schemavisning och dataskydd 

En introduktion till schemavisning och relaterad lagstiftning.

Förskjuten skoldag

Tonåringar, prestation och dygnsrytm - Bör vi eftersträva sovmorgon för alla ungdomar?  

Schemalägga modersmålsundervisningen

Utbyte av tankar och idéer kring hur man kan lösa schemaläggning för modersmål på olika skolor. 

Tillval Rapport pedagogisk personal (SCB)

Tips och trixs för att lägga minsta möjliga tid på att få ut en korrekt rapport över den pedagogiska personalen som varje höst ska skickas till SCB.

Andreas Palmblad

Sveriges största schema

Möt Andreas Palmblad som är schemaläggare på Polhemskolan i Lund. Läsåret 21/22 hade han 99 325 lektioner i schemat för gymnasiets 2 600 elever och 200 lärare.

Andreas använder Skola24 Schema som ett kommunikationsverktyg, gör du det? 


Läs mer om Sveriges största schema

Nätverk med inriktning mot Gr, Gy eller Diplomerade schemaläggare

Schemat som pedagogiskt verktyg? Vi diskuterar och tipsar varandra om smarta lösningar på hur schemat låter den pedagogiska tanken bli verklighet. Lägger du engelskan i direkt anslutning till en språkvalslektion? Varför ligger det alltid 20 min svenska på morgonen i 2A? 

Ingrid Martens

Hur mycket digitalisering tål skolan? 

Vår produktspecialist, Ingrid Martens, reflekterar kring det spännande ämnet digitalisering i skolan och erfarenheter från skolans digitala upplevelser under pandemin.

 

Det övergripande målet i regeringens digitaliseringsstrategi är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

 

Finns det en risk att vi missar nivån lagom i vår iver att digitalisera allt som går att digitalisera? Och finns det säkerhetsrisker i en alltför långt driven digitalisering?

Eventful

Eventful använder vårt API för att läsa in lektionstillfällen till Microsoft 365 och Google Workspace. Lektionstillfällena används bland annat till att skapa upp händelser i kalendern som kan användas som arbetsytor för lärare och elever.

Fritidsschema med inriktning mot Gr

Lägga schema för pedagoger på fritids med rullande veckor och resurslektioner.

Vad är ett olagligt schema?

Under detta pass diskuteras säkerhetstänk kring schemat. Hur undviker vi att bryta mot lagar och förordningar vid schemaläggningen? Och vem är ansvarig för schemats kvalitet?

Alla val är möjliga med inriktning mot Gy

Språkval, individuellt val och valbara kurser. Kan schemaprogrammet hjälpa till med att ge eleverna blocköverskridande val? 

Samläsa - flexibiliteten i ett schema med inriktning mot Gy

Schemamässig svårighet vs pedagogisk vinst? Hur man kan tänka kring samläsning, block, parallelläggning och tematisk undervisning.  

Vad är ett olagligt schema?

Under detta pass diskuteras säkerhetstänk kring schemat. Hur undviker vi att bryta mot lagar och förordningar vid schemaläggningen? Och vem är ansvarig för schemats kvalitet?

Livesupport

Välkommen att ställa dina frågor direkt till våra schemaexperter under programpunkten Livesupport. I utvärderingar från föregående år ser vi att detta är en av de mest uppskattade programpunkterna. 

 

Frågorna kan både vara stora och små, vi delar upp Livesupporten i olika teman. Besök det eller de teman som passar dig bäst. 

Tommy Mossberg

Roadmap

Vår produktchef, Tommy Mossberg, berättar om Skola24s nuläge samt vart vi är på väg.