Nationell statistik ökar närvaron i skolan

Genom att staten visar intresse för skolnärvaro ges frågan en högre prioritet. Det kan hjälpa skolor att ta större ansvar för att elever inte hamnar i långvarig frånvaro. Det var ingången på debatten ”Nationell statistik över skolfrånvaro - en viktig parameter för att lösa problemen i svensk skola?” som hölls under onsdagen på Almedalen.

Medverkade i debatten gjorde Kristina Axén Olin, Utbildningspolitisk talesperson Moderaterna, Charlotte Franzén, Kurator på enheten för närvarostöd i Nynäshamn kommun, Malin Gren Landell, Regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro och Grenlandell i skolan, Linus Sköld, Ledamot utbildningsutskottet Socialdemokraterna samt Aggie Öhman, Skoldebattör och Verksamhetsutvecklare med fokus på skolfrånvaro.
- Den enskilt viktigaste delen av att uppnå ett lyckligt liv är att få en grund i en bra skolgång. Då är närvaron en av de största och viktigaste faktorerna. Frågan om barnens rätt till en garanterad skolgång får inte hanteras vårdslöst, menade Malin Gren Landell i debatten.

Nationellt perspektiv

Idag sammanställer kommuner och skolor sina egna övergripande siffror över frånvaro men det saknas ett nationellt perspektiv.
- Vi använder oss hela tiden av statistiken som finns idag, mycket för att se vilka förebyggande åtgärder och insatser som behöver göras. Det bör även vara viktigt att se på nationell nivå. Att kunna jämföra mellan olika kommuner och även kunna se på nationell nivå hur det ser ut, lyfte kurator Charlotte Franzén.

Skolutveckling i fokus 

Det finns en politisk oro att skapa ett ökat administrativt arbete hos kommuner och skolor när det kommer till att registrera frånvaro om det nu även ska göras på nationell nivå. Frågan är vad siffrorna i så fall ska avvändas till. Linus Sköld lyfter i debatten att det viktigaste är att se individens frånvaro och göra lämpliga insatser, det har inte departement och liknande något med att göra.
- Vi behöver prata utifrån data, se vad som fungerar och vad som inte fungerar. All skolutveckling behöver bra data. Idag vet vi inte hur det ser ut nationellt och kan heller inte göra några analyser. 290 kommuner mäter på olika sätt och för statistik utifrån egna varianter. Här behöver en nationell standard och systemstöd i botten, framhöll Aggie Öhman.

Rersursstöd 

- Nationell frånvarostatistik är viktig för att kunna utläsa var vi ska lägga resurser, var vi ska satsa och framförallt vilka förebyggande åtgärder som ska implementeras, påpekade Charlotte Franzén.
Frånvaro är ett område så får allt mer fokus när det kommer till området skola. Framförallt problematisk frånvaro är ett område som får allt större utrymme både politiskt och i verksamhetsutveckling. Skolnärvaro gynnar elevers kunskapsutveckling och hälsa men idag finns inte elevfrånvaro med i skolstatistiken som redovisas nationellt. Kan det vara dags för en ändring? Det menade i alla fall panelen under onsdagens debatt.