Nationell frånvarodiskussion lockade tittare under Almedalen

Under Almedalsveckans andra dag arrangerade Skola24 en paneldiskussion för att prata om frågan nationell frånvarostatistik. Frågan diskuterades av forskare, verksamhetsutvecklare, politiker samt representanter från skola och förvaltning.
- Om man kan samla in dessa uppgifter nationellt så kan man också se vilken typ av frånvaro som faktiskt är problematisk, vilken typ av frånvaro leder till ännu högre frånvaro än tidigare. Dessa data finns inte idag, menar Björn Öckert.

Paneldiskussionen sändes på Almedalen play och panelen bestod av Björn Öckert, Professor Uppsala universitet, Aggie Öhman, verksamhetsutvecklare och grundare av Prestationsprinsen samt Ingrid Martens, Produktspecialist Skola24. Utöver dessa personer fanns även ett reportage om Helsingborg stads arbete med målstyrning genom frånvarostatistik med samt en intervju med riksdagspolitikern Roger Haddad, Liberalerna, som har drivit frågan i opposition.

 

Självklarhet att det finns 

Några av de frågor som lyftes under panelens samtal var vikten av nationell frånvarostatistik och problemet kring att den inte existerar.
- Det är helt enkelt självklart att den här statistiken ska finnas. Vi ska ha koll på i vilken grad skolplikten fullgörs och alla barn ska ha rätt till sin utbildning, menar Aggie Öhman.
Idag vet inte de som styr i Sverige hur stort problemet är förutom att frånvaron blir högre och allt fler barn riskerar att förloras från skolan på grund av för hög frånvaro. Nationell frånvarostatistik är ett viktigt hjälpmedel och ett verktyg för att komma åt den ökade problematiken och de enorma kostnaderna för samhället som växande frånvaro i slutändan skapar.
- Skolverket och Skolinspektionen behöver ta fram riktlinjer för hur dessa siffror ska tas fram. Det görs redan idag på detaljnivå när det kommer till exempelvis SCB-rapporter som skolorna tar fram. Tas en sådan standard fram som alla aktörer följer då kan vi utgå från övergripande statistik för att kunna ta fram råd kring problematisk frånvaro och liknande, säger Ingrid Martens.

Paneldiskussionen går att se här nedan och själva frågan kring nationell statistik för att se frånvaro har skapat intresse från media vilka nu börjat skriva alltmer kring området.

 
Lyssna till när Björn Öckert, Aggie Öhman, Ingrid Martens, Rober Haddad och Helsingborgs stad diskuterar vad nationell frånvarostatistik kan göra för svensk skola:
 
 
Paneldeltagare:
  • Björn Öckert, Professor Uppsala universitet
  • Aggie Öhman, Verksamhetsutvecklare Prestationsprinsen
  • Ingrid Martens, Produktspecialist Skola24
  • Roger Haddad, Riksdagspolitiker Liberalerna
  • Helsingborgs stad