Almedalen 2021

Skola24 på Almedalen

Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla.

Det unika med Almedalsveckan är den stora bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, träffas under en vecka i Visbys trånga gränder för att diskutera viktiga samhällsfrågor.

Häng gärna med oss på Skola24 under vår egen programpunkt eller när vi intervjuar intressanta personer. Vi rapporterar också från intressanta föreläsningar, debatter eller paneler.

Skola24 diskuterar nationell frånvarostatistik


Behövs nationell frånvarostatistik för att skapa en likvärdig skola? Kan den nationella statistiken öka skolornas förståelse för hur de arbetar med hög frånvaro? Många länder samlar in frånvarostatistik, precis som annan statistik från landets skolor, men det gör inte Sverige ännu.


Vi bjuder in en panel för diskussion den 5 juli. Vi uppdaterar på den här sidan.

Almedalen Play 4-7/7 2021

I år flyttar alla samtal tillfälligt in i det digitala rummet. Men bara för i år, nästa år hoppas vi vara tillbaka på plats i den fysiska Almedalen igen. 

Börja planera din Almedalsvecka. De evenemang som redan nu är klara hittar du på program.almedalsveckan.info och i appen Almedalen Just Nu.

Varmt välkommen till årets Almedalsvecka – den demokratiska mötesplatsen för alla.
Almedalsveckan Play lanseras i mitten av juni.

Hänger du med oss på Almedalen?

Nationell frånvarostatistik ger ovärderlig hjälp för svensk skola

Skolverket har fått i uppdrag av en riksdagsmajoritet att se över möjligheten att upprätta nationell statistik över elevers frånvaro i skolan.  
- Vi ser att det idag saknas långsiktig statistik kring frånvaro och det finns heller ingen standard på vad det är man ska titta på eller utgå från när det handlar om frånvarodata. Att nu kunna utläsa trender eller slå fast tydliga problemområden är helt omöjligt. Så vi ser ett klart och tydligt behov av en nationell frånvarostatistik och vilket värde det faktiskt skulle ha, förklarar Ingrid Martens, Verksamhetsspecialist på Skola24.

Debatt: Nationell statistik ökar närvaron i skolan

Genom att staten visar intresse för skolnärvaro ges frågan en högre prioritet. Det kan hjälpa skolor att ta större ansvar för att elever inte hamnar i långvarig frånvaro, skriver flera debattörer i Svenska Dagbladet.