Almedalen 2019

Skola24 besökte Almedalen 2019 med målbilden att framtidsspana hur skolor och organisationer arbetar med att främja närvaro. Under en av dagarna arrangerade vi en paneldebatt, Skolfrånvaro - till vilket pris?, med representanter från politik, skola, systemstöd och framförallt föräldrar. 

Paneldeltagare Ingrid Martens, Christina Widmark, Lotta Curbo, Aggie Öhman och Maria Stockhaus. Moderator var Magnus Elmshorn, Skola24. 

Almedalen bjöd på många berikande möten. Alla vi samtalade med berättade öppet och ärligt om deras erfarenheter och gav olika perspektiv på problematisk frånvaro i skolan. Vi samtalade bland annat med utbildningsminister Anna Ekström om skolfrånvaro och vikten av nationell frånvarostatistik. 

Skoltorget var en samlingsyta för de fyra skolmyndigheterna i Sverige, Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstituet. De fyra direktörerna diskuterade frågor som hur man skapar vi en likvärdig skola för alla och hur elevernas framtid ser ut i skolan. 

Under dagarna i Almedalen pratade vi med och lyssnade till Ebba Kock, ordförande Sveriges elevkårer, vid flera tillfällen. Hon var under Almedalsveckan engagerad i hur man skapar engagemang, trygghet och studiero i skolan. 

Vi fick också förmånen att möta några elever som tagit sig tid att åka till Almedalen för att berätta om sina erfarenheter kring varför just de varit hemma från skolan i långa perioder. De delade med sig av gripande berättelser som gick rakt in i hjärtat på oss. Det finns lika många anledningar till skolfrånvaro som det finns frånvarande elever. 

Ta del av våra skildningar från Almedalsveckan 2019