Schema Fördjupning

fill-color Created with Sketch.

Kursens mål är att nyttja schemaverktygets fulla potential och lösa svåra schemaproblem på ett effektivt sätt. Genom att få inblick i de inställningar som krävs kan programmets placeringsfunktion användas på bästa sätt. Efter att du gått Grund steg 1 och 2 samt denna avslutade kurs kan du ansöka om att bli Diplomerad schemaläggare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till schemaläggare, med kunskaper motsvarande Schema Grund steg 2. Kursen riktar sig främst till schemaläggare vid gymnasieskolor och högstadieskolor med ett avancerat schema.

Omfattning

2 dagar

Om kursen

Dag 1: Demonstration och övningsuppgifter Dag 2: Arbete med eget schema Deltagarnas egna frågeställningar ges stort utrymme. Tiden ägnas åt: - Kontroll av eget schema. - Modifiering av schemats utseende - Detaljstyrning av villkoren för enskilda lektioner - Tips på hur du kan förbättra ett färdiglagt schema - Kontroll av schemafilen och felsökning - Metoder för att skapa och upprätthålla individuella scheman för elever DIPLOM Efter kursen får du ett diplom och är Skola24:s Schemadiplomat

Boka din medverkan

Vid frågor eller problem, kontakta oss på support@skola24.com

Skolinformation

Bokningsansvarig

Kursdeltagare

Lägg till kursdeltagare

20 platser kvar på kursen

Schema Fördjupning

Spetsa din kompetens genom att gå högsta nivån inom schemaläggning. Efter denna kurs kan du bli diplomerad schemaläggare. Som diplomerad schemaläggare får du tillgång till ett nätverk av personer med samma höga schemaläggningskompetens som du.

 

Du får även under fördjupningskursen värdefull kunskap som eftersöks runt om på landets skolor. Ett naturligt steg för dig som vill bli specialist inom schemaläggning.

 

Kontakta Linda Carlén 

Utbildningskoordinator/säljare

bokning@skola24.com

0515-77 76 53