Kompetensutveckla dig med oss

Våra kurserna bidrar till att din kommunen/organisationen säkrar upp med kompetenta schemaläggare och administratörer. De ger också en bra grund för din skolans arbete med närvaro, omdöme, resursplanering och skolutveckling.

Våra duktiga  produktspecialister arbetar både som konsulter och handledare. Ta chansen att utveckla skolans verksamhet med hjälp av oss.

#närvaroeffekten

fill-color Created with Sketch.

Närvaroeffekten handlar om att elever med hög närvaro i skolan har goda möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Skolan måste ha effektiva rutiner för att snabbt sätta in åtgärder när elever börjar visa tecken på oroande frånvaro. Ett IT-stöd för frånvarorapportering kan vara till god hjälp, både när det gäller att snabbt upptäcka frånvaro och att följa upp effekten av insatser. Olika personalgrupper på skolan kan enkelt få tillgång till aktuell information om läget för enskilda elever, men även följa upp statistik som visar resultatet av skolans arbete med att främja närvaro.