Konsultation och handledning

Vi har lång erfarenhet av hur man organiserar verksamheten på både grundskolor och gymnasieskolor. Vi är experter på skolans arbete med schemaläggning, närvaro och omdöme. Vi är väl insatta i de olika arbetsrutiner som förekommer när det gäller t.ex. timplaner, tjänsteplanering och informationsöverföring mellan olika system. Konsultation, handledning mm bidrar till att snabbt komma igång, finslipa och utveckla arbetet med verksamheten.
Vi har kunniga produktspecialister och de fungerar både som konsulter och handledare. Ta chansen att utveckla skolans verksamhet med hjälp av oss.

 

Rapporter och undersökningar
Vi designar undersökningar, tar fram informationsmaterial, tar ut statistik och skapar mallar för standardrapporter som ger effektivt stöd för uppföljning

Schemauppdrag

KONSULTATION
Vi hjälper till att lägga ert schema utifrån färdig tjänstefördelning och önskemål.


HANDLEDNING
Lägg schemat tillsammans med en erfaren schemaläggare. Antingen kommer ni till oss eller så åker vi till er.


SCHEMAVERKSTAD
Tillsammans med andra schemaläggare får du möjlighet att lägga delar av ditt schema. En utav våra erfarna schemaläggare hjälper dig.

Läsårsplanering

KONSULTATION
Vi kommer till er och är rådgivande i processen med att planera upp läsåret från tjänstefördelning till färdigt schema för lärare och elever. Vi ger också förslag på rollfördelning i processen.


HANDLEDNING
Vi planerar nästkommande läsår tillsammans via telefon, e-post och tipsdokument.
Fördjupning Novaschem och Skola24
Novaschem - Skola24 för rektorer

Måltidskollen

KONSULTATION
Skola24 Frånvaro hjälper till att minska matsvinnet. Vi stöttar er i arbetet med att skapa rutiner och rapporter som skickas till skolköket. De sparade pengarna kan därefter återinvesteras i verksamheten.

Resursoptimering

KONSULTATION
Vi hjälper till med att optimera era resurser genom att skapa bästa möjliga tjänstefördelning, ett så effektivt schema som möjligt, utredningar kring lokalbehov eller hur t.ex. salsutnyttjandet ser ut.


HANDLEDNING
Vi arbetar tillsammans med er för att effektivisera verksamheten.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta oss idag.

Telefontiden är alla vardagar  8-16. 

Under övriga tider kan du skicka e-post eller tala in ett meddelande på en telefonsvarare.