Statistik och rapporter

Få koll på din verksamhet

Statistik som verktyg för att utveckla skolan

Uppföljning startar i ett gediget underlag. Vi kan hjälpa dig att ta fram frånvarostatistik för givna perioder, grupper, ämnen och andra parametrar. Detta ger er ett underlag till verksamhetsutveckling och eventuella förändringar. 

Skola24 Frånvaro innehåller många standardrapporter men ger också möjlighet att skapa egna rapporter som passar er verksamhet. Har ni inte möjlighet att designa egna rapporter så gör vi dem åt er. 

Statistiska centralbyrån begär varje höst in statistik över den pedagogiska personalen. Har ni begränsat med tid till detta arbete kan vi hjälpa till att kontrollera tabellerna i schemat och plocka ut statistiken. 

Vi erbjuder fler konsulttjänster än de som finns föreslaget ovan. Kontakta oss så berättar vi mer.  

Linda Carlén

Utbildningskoordinator

0730-88 05 09 linda.carlen@skola24.com