Statistik och rapporter

Få koll på din verksamhet

Statistik som verktyg för att utveckla skolan

Uppföljning startar i ett gediget underlag. Vi kan hjälpa dig att ta fram frånvarostatistik för givna perioder, grupper, ämnen och andra parametrar. Detta ger er ett underlag till verksamhetsutveckling och eventuella förändringar. 

Skola24 Frånvaro innehåller många standardrapporter men ger också möjlighet att skapa egna rapporter som passar er verksamhet. Har ni inte möjlighet att designa egna rapporter så gör vi dem åt er. 

Statistiska centralbyrån, SCB, begär varje höst in statistik över den pedagogiska personalen. Har ni begränsat med tid till detta arbete kan vi hjälpa till att kontrollera tabellerna i schemat och plocka ut statistiken. 

Vi erbjuder fler konsulttjänster än de som finns föreslaget ovan. Kontakta oss så berättar vi mer.  

Linda Carlén

Customer Success Manager

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Workshop Rapport pedagogisk personal (SCB)

squiqqly Created with Sketch.

Bli klar med rapporten Pedagogisk personal på tre timmar

 

Vi erbjuder en workshop där ni under en halvdag, tillsammans med någon av våra experter, sammanställer ert material klart så att det kan skickas in till SCB. 

 

Detta sparar tid och skapar ett effektivt arbetssätt på skolan eller i hela verksamheten kring en annars tidskrävande uppgift. 

Vilka mål har ni med er skolfrånvaro?

"När jag möter kunder är vi ofta i dialog om hur viktig närvaro är för att ge alla elever möjlighet till en lyckad skolgång. Vi pratar om hur deras organisation arbetar med den höga frånvaron, vilken målbild de siktar mot och hur frånvarostatistik kan stötta i den processen."

Alexander Hultén, Key Account Manager för distrikt Syd

 

Vill ni vara i dialog med oss om hur ni kan vända frånvaro till närvaro? Tveka inte, kontakta oss.