Närvaroeffekten

Närvaro börjar med ett flexibelt schema

För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningsens mål på ett negativt sätt.

Närvaroarbete ser väldigt olika ut på olika skolor. Det viktigaste är att rutiner och IT-stöd fungerar tillsammans och att både oanmäld och anmäld frånvaro uppmärksammas. 

I Sverige finns inga riktlinjer för registrering och rapportering av frånvaro. Variationen av anledningar till frånvaro är mycket stor och även hur föräldrar och skola registrerar, reagerar och agerar på frånvaro. 

#närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat. 

Schema

Planering för närvaro - vikten av ett bra, individuellt och exakt schema

Motivera

Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad - vilja, förståelse, möjlighet till rätt system

Registrera

All frånvaro måste registreras - frånvaro anmäls, lektioner rapporteras och ledighet beviljas

Reagera

Elevens närvaro är viktig - motverka frånvaro redan från första tillfället

Agera

Samverka i skolnärvaroarbetet - underlätta återgång till närvaro 

Välkommen att kontaka oss för offert! 

Linda Carlén

Utbildningskoordinator

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kontakta våra säljare 

Boka kurs på plats hos dig

Kommande kurstillfällen