Läsårsplanering

Arbeta effektivt med planering av läsåret

Planera arbetet med tjänstefördelning och schemaläggning

Arbetet i en stor organisation blir ineffektivt utan fungerande rutiner med uttalade roller och deadlines.

Någon gör en övergripande planering av läsårets dagar, rektor gör tjänstefördelning, administratörerna arbetar med elevregistret och schemaläggaren lägger schema. 

Våra produktkonsulter har stor erfarenhet i hur tjänstefördelning, elevadministration och schemaläggning kan organiseras. Vi är rådgivande i processen och lyssnar in era nuvarande rutiner och arbetssätt. Vi ger också förslag på rollfördelning i processen.

Välkommen att kontaka oss för offert! 

Linda Carlén

Customer Success Manager

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kontakta våra säljare 

Boka kurs på plats hos dig

Kommande kurstillfällen