Skola24 Frånvaro

Genom att rapportera och anmäla frånvaro på rätt sätt säkerställs elevernas rätt till utbildning.

MÅL
Målet för kursen är att få en djupare förståelse för hur elevregister, schema och frånvarosystem hänger ihop samt hur rapporter skapas och används. Du får även lära dig att maximalt kunna nyttja frånvarosystemets alla funktioner och använda lämpliga rutiner för att underlätta det administrativa arbetet. Det är viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser vid både ogiltig och giltig frånvaro

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till administratörer och/eller schemaläggare.

KURSMATERIAL
Tillhandahålls av oss.

KURSINNEHÅLL
Kursen tar upp hur du maximalt kan utnyttja frånvarosystemets alla funktioner. En nyckel till framgång är att ha väl fungerande rutiner för att snabbt fånga upp elever som visar tendenser till ökande frånvaro eller sjunkande resultat.

I Skola24 Schema/Novaschem:

  • Tips på inmatningar och rekommenderade arbetsrutiner
  • Export av data till Skola24

I Skola24:

  • Lärarrollen - inmatning av frånvaro och utskrift av rapporter
  • Skoladministratörsrollen - inställningar och användarhantering
  • Kanslistrollen - inmatning av frånvaroanmälan, grupphantering
  • Föräldrarollen - frånvaroanmälan, attestera frånvaro
  • Rapportgeneratorn - skapa egna rapporter
  • Tabellhantering - infoga data från extern tabell

Välkommen!

En dag i Falköping 

4400 kr (exkl. moms)

9.00-16.30
Reseinformation Falköping

En dag i Stockholm eller Malmö

4800 kr (exkl. moms)
9.00-16.30

Reseinformation Malmö
Reseinformation Stockholm

 

Villkor vid bokning och avbokning

 

Alla kurser kan bokas på plats hos er

Kontakta bokning@skola24.com

Boka kurs