Schemaverkstad

OM SCHEMAVERKSTAD
Få hjälp av våra konsulter att lägga din skolas schema på ett så effektivt sätt som möjligt. Tillsammans med andra schemaläggare får du också möjlighet att utbyta erfarenheter.

MÅLGRUPP
Schemaverkstad vänder sig alla schemaläggare.

EXEMPEL PÅ UNDERLAG ATT TA MED 

 • Läsårstider

 • Perioder (t ex HT, VT och andra perioder där lektioner ska gå)

 • Schemabrytande aktiviteter som t. ex. friluftsdagar, APL, temadagar och PRAO

 • Skoldagens start- och sluttider med rast- och lunchvillkor

 • Stående konferenstid

 • Tjänstefördelning med information om blockläggning, t.ex. språkval

 • Timplaner med information om eventuell halvklassdelning

 • Lärares tjänstgöringsgrad

 • Önskemål från lärare angående lediga dagar m.m. inklusive spärrade tider för lärare som delas med andra skolor

 • Önskemål om lektionslängder

 • Spärrade tider för salar som delas med andra skolor, endast är tillgängliga vissa tider eller hyrs ut

 • Bestämda tider för vissa lektioner

Välkommen till Schemaverkstad

 

En dag i Falköping 

6000 kr (exkl. moms)

8.30-16.00
Reseinformation Falköping

En dag i Stockholm, Malmö eller Luleå

6700 kr (exkl. moms)
8.30-16.00

Reseinformation Malmö
Reseinformation Stockholm
Reseinformation Luleå

Villkor vid bokning och avbokning

Alla kurser kan bokas på plats hos er

Kontakta bokning@skola24.com

Boka