Swedish Edtech Industry

Skola24 är en del av nätverket Swedish Edtech Industry tillsammans med de flesta mjukvaruleverantörer i branchen. 

Swedish Edtech Industry finns för att hjälpa till att lösa utbildningssytemets digitala utmaningar. EdTech är en av de snabbast växande branscher i världen. Utbildningsystemet bedöms bara vara i början av sin digitaliseringsresa. I nätverket delas kunskap och erfarenheter för ökad kvalitet och effektivisering i skolan. 

Skolans digitala ekosystem är komplext och ställer stora krav på huvudmännens beställarkompetens. Branschorganisationen har lanserat Edtechkartan som hjälp till myndigheter, huvudmän, politiker och beställare. Detta ska vara ett stöd för att underlätta inköp av digitala tjänster för skolan.