Samverkansavtal

Skola24 erbjuder ett antal tjänster för export av data från Skola24.

Upprätta ett samverkansavtal

Innan en leverantör ges åtkomst till data från Skola24 upprättas ett samverkansavtal mellan leverantören och Nova Software AB (bolagsnamn). Det är ansvarig person hos respektive kund som väljer att ge en annan leverantör åtkomst till den data kunden har lagrad i Skola24. Detta sker genom att ett skriftligt godkännande mailas till Skola24. Under avtalets giltighetstid kan åtkomst ges till ytterligare kunders data under förutsättning att även de har skickat ett skriftligt godkännande till Skola24.

Introduktion

I samband med avtalsskrivandet genomförs även en teknisk introduktion via webb eller på plats hos Skola24 i Falköping. Under introduktionen sker en genomgång av tjänsternas uppbyggnad, möjligheter med tjänsterna och servicetider.

Kontakta oss

Är du intresserad av export av data från Skola24 är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Maila sales@skola24.com